Möte Qandil på bokmässan i Göteborg

Besök Qandils monter H05:24 på bokmässan i Göteborg. Du har bland annat möjlighet att träffa författaren Stina Oskarsson i vår monter torsdag den 27/9 kl: 14.00 och fredag den 28/9 kl: 12.30 där hon samtalar om sin nya bok “Tror du att du kan förändra världen utan att anstränga dig?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

2 × 5 =