Migration som drivkraft till utveckling

Forum Syd och Qandil vill därför bjuda in er organisation till ett frukostseminarium om sambanden mellan migration och utveckling. Under seminariet kommer de positiva aspekterna med migration lyftas fram och hur vi kan ta tillvara på dem både på kort och lång sikt. Flera experter kommer finnas på plats för att bland annat tala om diasporagruppers roll och bidrag till utveckling. Kristof Tamas från Delegationen för migrationsstudier (Delmi) kommer först presentera den senaste forskningen inom området och därefter hålls ett panelsamtal.

Deltagare:
Kristof Tamas, Kanslichef Delmi
Jesper Bjarnesen, Senior Researcher Nordiska Afrikainstitutet
Zahra Sheikh Ahmed, SSBP Officer Forum Syd

Moderator:
Daniel Madhani, Generalsekreterare Qandil

När?
Tisdagen den 24 april kl. 09.00-10.15. Frukostmackor serveras från 08.45.

Var?
Forum Syd,  Alsnögatan 7, Danvikstull (Det Vita Huset). Buss från Slussen till Londonviadukten.

Anmälan
Anmäl dig senast fredagen den 20 april till medlem@forumsyd.org

Varmt välkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × four =