Pressmeddelande 2017-10-22

Qandil den enda svenska biståndsorganisationen som jobbar kvar i Irakiska Kurdistan med full styrka.

Ett stort antal internflyktingar har lämnat sina hem i Kirkuk och Garmian områden och bor just nu på gator och i parker.
De flesta människor som flytt sina hem saknar mat och nödvändiga hygienartiklar. Flertalet internationella utländska biståndsorganisationer har evakuerat sin personal under de senaste veckornas oroligheter.

Vi, Qandil har hela vår organisation på plats och all personal kvar i området. Qandils personal har de senaste dagarna jobbat hårt med beräknat hur många människor som är i akut nöd i olika områden säger Karouk Said, styrelseledamot Qandil.

Qandils styrelse har idag beslutat att anslå medel för att i denna akuta situation bistå med mat och hygienartiklar till denna nya flyktinggrupp. Nu behöver även tält och filtar levereras och Qandil för samtal med UNHCR och hoppas att UNHCR snarast får igång de hjälpinsatser som är nödvändiga.

Vid frågor kontakta:
Carina Eriksson, Ordförande Qandil, tel: 070 535 57 05
Karouk Said, styrelseledamot Qandil, tel: 070 202 60 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 19 =